O společnosti

Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie (dále ČSRKCH) je občanské sdružení očních specialistů, kteří se zaměřují na problematiku předního segmentu oka. Lékaři této specializace se nejčastěji zabývají stavy postihujícími čočku, rohovku, duhovku, dále řešením vrozených vad, zeleného zákalu a úrazů oka. Oftalmologická péče poskytovaná našimi specialisty, zvláště pak v problematice refrakční a kataraktové chirurgie, je kvalitou poskytované péče na vysoké mezinárodní úrovni.

Česká oftalmologie a zejména chirurgie předního segmentu oka prošla za posledních dvacet let obrovským vývojem, který nemá v ostatních medicínských oborech obdoby.


Nejčastějším nitroočním chirurgickým zákrokem se stala v České republice operace katarakty (šedého zákalu čočky). V uvedeném období se podařilo od původních metod, které pro pacienty znamenaly kromě dlouhých dnů strávených na nemocničním lůžku nošení silných brýlí korigujících ztrátu čočky, přejít na metody mnohem efektivnější. Jedná se o zákroky prováděné malým řezem bez nutnosti šití rány s následnou velmi rychlou rekonvalescencí. Dnes lze konstatovat, že prakticky na všech pracovištích je metodou volby operace katarakty technika ultrasonické fakoemulzifikace jádra čočky a původní čočka je během zákroku nahrazena implantací umělé nitrooční čočky. Podstatný pokrok zaznamenala v posledních letech samotná přístrojová technika, stejně tak jako nové typy nitroočních čoček. Standartně se dnes na většině pracovišť používají měkké nitrooční čočky, umožňující šetrnější operační zákrok. To vše dovoluje pacientům podstoupit operaci šedého zákalu ambulantně a zotavit se po úspěšné operaci prakticky do druhého dne. Za tímto úspěchem nestojí pouze špičková technika a technologie, ale především nová garnitura oftalmologů-specialistů a jejich zkušených týmů.


Vznikl nový obor oftalmologie, dynamicky se rozvíjející refrakční chirurgie.Ta pomáhá pacientům chirurgickou cestou korigovat jejich vadu - krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. Také v oboru refrakční chirurgie došlo v posledních letech k dalšímu podstatnému zdokonalení techniky, která umožňuje dnes již běžně individuální naplánování operace podle potřeb každého pacienta. Došlo také k vytvoření standartních indikačních a předoperačních postupů, které umožňují dosažení vysoce spolehlivých a stabilních výsledků při vysoké bezpečnosti laserových refrakčních zákroků.


V dnešní době existuje řada oborů lidské činnosti, kde nošení brýlí není vhodné. Zdaleka se již nejedná pouze o kosmetické důvody, které přivádějí pacienty do refrakčních center.


Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH)
byla oficiálně založena dne 8. Ledna 1998. Na první pohled se jedná o mladou organizaci, ale ve skutečnosti se její počátky datují do mnohem dřívější doby. Tato společnost vznikla na základech Implantologické sekce České oftalmologické společnosti, která má mezi oftalmology mnohaletou tradici.

Stanovy společnosti


Cíle společnosti

  • zvýšit informovanost všech oftalmologů v oboru kataraktové a refrakční chirurgie
  • koordinovat přednáškovou a publikační činnost členů s cílem objektivně seznámit širokou oftalmologickou veřejnost s moderními trendy v tomto oboru
  • členům společnosti umožnit přístup k novinkám v oboru prostřednictvím stránek společnosti v síti Internet, vlastního časopisu Oftalmochirurgie
  • na základě úzkých vztahů k nadnárodním společnostem ( ISRS, ASCRS, ESCRS ) zvýšit povědomí o české oftalmologii na celosvětovém poli
  • na sjezdech a seminářích pořádaných ČSRKCH zajistit aktivní účast známých osobností světového měřítka, podílet se na postgraduálním vzdělávání oftalmologů

Přihláška přes web ČLS JEP

 

Členské poplatky

Základní příspěvek za členství v ČLS JEP:  500,- Kč (úhrada jednou i při členství ve více společnostech, které podléhají ČLS JEP)

Dále:
Členové ČSRKCH do 30 let: zdarma
Členové ČSRKCH do 35 let: 500,- 
Členové ČSRKCH: 1500,-
Důchodci nad 60let (ženy)/ nad 62 let (muži), mateřská dovolená: 500,- Kč

Nové stanovy ke stažení

 
 
 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím