Pro dárce

Vážené dámy, vážení pánové,

 

rád bych Vám představil Nadační fond České refrakční a kataraktové chirurgie, který je zaměřen na podporu vzdělávání lékařů v očním lékařství.

 

Cílem nadačního fondu je zabezpečení výměny informací organizováním odborných seminářů a podpora studijních pobytů a stáží za účelem zvyšování odborné úrovně očních lékařů.

 

Náš projekt „Kdo vyléčí mé oči" se realizuje v letech 2015 - 2016 a je zaměřen na podporu profesního růstu mladých oftalmologů prostřednictvím zahraničních stáží.

 

Dalším významným projektem je budoucí internetový a výukový „Portál oční lékař". Vytvoříme nezávislý komunikační portál pro výměnu zkušeností očních lékařů v České republice. Zde budou uveřejňovány nejnovější trendy v očním lékařství, kataraktové a refrakční chirurgii a také nabídneme možnost výměny zkušeností lékařů - jak z české oftalmologie, tak i zahraničních stáží, které nadační fond podpoří.

 

Smyslem a zároveň cílem našich projektů je podpora výuky v oblasti refrakční a kataraktové chirurgie a oftalmologie, to znamená mimo jiné i zabezpečení finančních prostředků na tuto činnost. Velmi si vážíme těch a oceňujeme všechny, kteří se rozhodnou finančně podpořit akce a aktivity Nadačního fondu ČSRKCH a případně se stanou pravidelnými přispěvateli a podporovateli.

 

Každý z Vás se může stát naším podporovatelem.

 

Podpořte dobrou věc, podpořte činnost Nadačního fondu ČSRKCH a snižte si daňový základ.

 

 

Fyzické osoby

 

Podle § 15 ods. 1 Zákona o dani z příjmu

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze nově od 1.1.2014 odečíst nejvýše 15% ze základu daně.

 

Právnické osoby

 

Podle § 20 odst. 8 Zákona o dani z příjmu

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze nově od 1.1.2014 odečíst nejvýše 10% z již sníženého základu daně.

 

 

V případě, že se rozhodnete podpořit dobrou věc uvádíme kontaktní údaje:

 

Nadační fond České refrakční a kataraktové chirurgie

Žitná ulice 23, 110 01 Praha 1, IČO: 24253821 DIČ: CZ24253821

Číslo nadačního účtu: 107-4039820207/0100, Komerční banka, Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1

 

Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., FCMA

Předseda Nadačního fondu ČSRKCH

 

Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO

MUDr. Petr Mašek CSc.

MUDr. Michal Janek

Členové výboru Nadačního fondu ČSRKCH

 

                                            

Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., FCMA          Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO

 

                                     

  MUDr. Petr Mašek, CSc.                                          MUDr. Michal Janek

 

 

 

Obrázky:
 
 
 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím